Barn- og ungdom


Barn og familiar er viktige for kyrkjelydane våre. Vi ønsker å legge til rette for at småbarnsfamiliar får tilbod om meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samstundes vil vi stimulere til tidleg kontakt med Kyrkja og bodskapen vi står for. Vi ønsker å hjelpe barna og familiane deirar til å kjenne at dei høyrer til i kyrkja si. Under ser de våre aktuelle tilbod til barn og familiar.