Fjellgardane sundagsskule


Sundagsskule i Fjellgardane kyrkje. 

 

 

På sundagsskulen er det song, bibelforteljing, aktivitet og noko å bite i.
På adventssamlinga før jol og sommaravslutninga, leggjast det opp til at heile familien kan bli med. Før påske er det ein skisundagsskule.

I 2019 var det ikkje vanleg sundagskule pga magel på kapasitet. Men me hadde påskevandring palmesundag saman med Bykle KFUK/KFUM, adventssamling og me var medarrangørar til joletrefesten.

Kostnad er kr 50 per kalenderår. Kom gjerne og sjå korleis me har det!

Ein bør vere 3-4 år før ein kjem åleine på sundagsskulen.

 

Merete Egeland er kasserar og Else Gyro Rysstad er leiar og ansvarleg. 

Besøk gjerne www.sondagsskole.no   

Der finst mykje spennande både for born og vaksne.

Tilbake