Årsmelding


Her kan du lese årsmeldingen til Valle og Hylestad sokneråd 2021.

Les meir

 

Årsmelding


Her kan du lese årsmeldingen til Valle og Hylestad sokneråd 2021.

Les mer

 

Ledig stilling som kyrkjelydssekretær/admini-strasjonsleiar


Vil du vere med å utvikle kyrkjeadministrasjonen og bli del av ein framtidsretta kyrkjestab i Øvre Setesdal?

Les meir

 

Ledig stilling som kyrkjelydssekretær/admini-strasjonsleiar


Vil du vere med å utvikle kyrkjeadministrasjonen og bli del av ein framtidsretta kyrkjestab i Øvre Setesdal?

Les mer

 

Pilegrimsvandring gjennom Setesdal 2021-23


Det vil for første gong bli arrangert pilegrimsvandring frå Fjellgardane kyrkje og innom kyrkjene ned gjennom Setesdal og ende opp i Vennesla. Vandringa vil gå over fleire etappar i løpet av 2021 til 2024. Andre etappe i år er planlagt frå 24. til 28. juni.

Les meir

 

Pilegrimsvandring gjennom Setesdal 2021-23


Det vil for første gong bli arrangert pilegrimsvandring frå Fjellgardane kyrkje og innom kyrkjene ned gjennom Setesdal og ende opp i Vennesla. Vandringa vil gå over fleire etappar i løpet av 2021 til 2024. Andre etappe i år er planlagt frå 24. til 28. juni.

Les mer

 
 

Ledig stilling som kyrkjelydssekretær/admini-strasjonsleiar

Vil du vere med å utvikle kyrkjeadministrasjonen og bli del av ein framtidsretta kyrkjestab i Øvre Setesdal?

Les meir

 

Ny kyrkjeleg organisering

Det arbeidast om å få til ei ny organisering av kyrkja. Her kan du lese hovudutvalet sin sluttrapport om " prosjekt ny kirkelig organiserin...

Les meir

 

Jubileumsskrift for Bykle gamle kyrkje

I samband med Bykle gamle kyrkje sitt 400-års jubileum i 2020 har Bykle sokneråd gjeve ut eit jubileumsskrift.

Les meir

 

Jol i kyrkja 2020

Jola vert annleis i år. Her finn du oppdatert informasjon om gudstenestar og open kyrkje i jola 2020.

Les meir

 

Påmelding til gudstenestar og konsertar

Grunna smittevernreglane og begrensa kapasitet blir det påmelding til ein del arrangement framover. Her finn du vegleiing for påmelding. ...

Les meir

 

Jolekonsert i Valle kyrkje

"Jula er her" 1. desember 2020 kl. 19.00 i Valle kyrkje Billettar: 300 kr. Maks. 50 deltakarar. Påmelding!  

Les meir

 

Jolekonsert med Inger Lise Stulien

"Frå Nashville og heim te jol" 13. desember 2020 kl. 17.00 i Bykle kyrkje Billettar: 200 kr. / gratis under 18 år. Maks. 50 ...

Les meir

 

Smittevern pga koronavirus

For å unngå spreiing av koronavirus er det nokre smittevernreglar me må halde oss til. Førebels er det berre Bykle kyrkje og Valle kyrkje s...

Les meir

 

Ny klassisk festival i Setesdal

"Klassisk i Setesdal" er ein ny kyrkjemusikkfestival i Valle og Bykle 13.-16. august 2020.

Les meir