Musikk


Musikken er ein viktig reiskap i kyrkja sitt arbeid for barn, unge, vaksne og gamle. Song og musikk kan forkynna evangeliet på ein måte som når både hjerne og hjarte. Dette skjer når musikken ber fram Ordet, men det skjer òg i kraft av at musikken i seg sjølve er ein forkynning utan ord. Vår kyrkjes reformator Martin Luther satt musikken veldig høgt og hev vore sterkt medverkande til at musikken alltid hev hatt ein sentral plass i dei lutherske kyrkjesamfunn. Difor freister vi òg å halde denne tradisjonen i hevd i Valle og Hylestad sokn!

Under finn du informasjon om nokre av dei musikalske tiltaka i sokna våre, samt om orgla i kyrkjene.

Komande konsertar