Kontaktinformasjon

Valle og Hylestad kyrkjekontor
Besøksadresse: Nordibøvegen 139, 4747 Valle - sjå kart
Postadresse: Pb 8, 4746 Valle
Telefon: 977 84 706
Epost:
post@valle.kyrkja.no

 

Bykle kyrkjekontor
Besøks- og postadresse: Sarvsvegen 14, 4754 Bykle - sjå kart
Telefon:
992 98 390
Epost:
post@bykle.kyrkja.no

 

Sokneprest i Valle og Bykle

Kristine Borgen

469 50 502

Send e-post

Klokkar/kyrkjetenar i Valle og Hylestad

Karin Bøe

913 63 159

Send e-post

Prost

Gunnar Ellingsen

38 15 00 84

458 02 349

Send e-post

Prostidiakon

Per Emanuelsen

977 19 173

Send e-post

Kyrkjetenar i Fjellgardane kyrkje

Ryszard Gosciniak

930 54 760

Send e-post

Kyrkjeverje i Bykle

Tor Hallvard Mosdøl

37 93 85 70

992 98 390

Send e-post

Kyrkjesjef i Valle

Sissa Ringstad

977 84 706

Send e-post

Organist i Valle og Bykle

Henrik West

907 48 168

Send e-post