Kontaktinformasjon

Valle og Hylestad kyrkjekontor
Besøksadresse: Nordibøvegen 139, 4747 Valle - sjå kart
Postadresse: Pb 8, 4746 Valle
Telefon: 977 84 706
Epost:
post@valle.kyrkja.no

 

Bykle kyrkjekontor
Besøks- og postadresse: Sarvsvegen 14, 4754 Bykle - sjå kart
Telefon:
992 98 390
Epost:
post@bykle.kyrkja.no

 

Sokneprest

Kristine Borgen

469 50 502

Prost

Gunnar Ellingsen

38 15 00 84

458 02 349

Send epost

Prostidiakon

Per Emanuelsen

977 19 173

Send epost

Kyrkjetenar i Fjellgardane kyrkje

Ryszard Gosciniak

930 54 760

Send epost

Kyrkjeverje i Bykle

Tor Hallvard Mosdøl

37 93 85 70

992 98 390

Send epost

Kyrkjesjef i Valle

Sissa Ringstad

977 84 706

Send epost