VigselAlle er velkomne til å gifte seg i våre fem kyrkjer.

I Bykle kyrkje, Fjellgardane kyrkje, Hylestad kyrkje og Valle kyrkje kan vigslar haldast heile året. 
Bykle gamle kyrkje har eit særskilt regelverk for bruk (vedtak Bykle sokneråd 2003), for å ta vare på rosemålinga i kyrkja. 

 

Bykle gamle kyrkje kan brukast til: 

  • vigslar, intimkonsertar og gudstenester frå og med mai til og med september
  • vigslar for registrerte innbyggjarar i Bykle sokn heile året 

 

Ta kontakt med kyrkjeverje eller prest ved evt spørsmål.

Har du ynskje om en dato for vigsel, kan du sende førespurnaden i e-post-linken her.

Du kan lese meir om vigsel her.