Konfirmasjon


Mange møter kirken gjennom små og store hendelser i livet. Her har vi samlet informasjon om dåp, bryllup og gravferd. Vi kan også kontaktes på telefon dersom det er spørsmål.

Kvart år er det konfirmasjon i våre to sokn. Starten av konfirmasjonstida er KRIK-leir for konfirmantar i Bø i Telemark. 

Konfirmantane har undervisning i bolkar gjennom året. Sjølve konfirmasjonane gjennomførast i slutten av mai og starten av juni i Hylestad, Valle, Bykle og Fjellgardane kyrkjer.