Gravferd


Når døden kjem er det mykje å tenke på. Her har vi laga ei rettleiing til hjelp for dei pårørande. Er det noko du lurer på så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan ringe kyrkjekontoret i Bykle eller Valle, sjå kontaktinformasjon nedst på sida. Ønsker du å snakke med diakonen vår, Per Emanuelsen kan du ringe tlf 977 19 173.