Velkommen til dåp


Velkomen til å ha dåp i ei av våre fem flotte kyrkjer. 

Me tek i mot dåp på dei fleste gudstenester. Når det er gudsteneste i dei ulike kyrkjene ser du på kalenderen på vår heimeside.  
I Bykle kyrkje, Fjellgardane kyrkje, Hylestad kyrkje og Valle kyrkje kan dåp skje heile året (når det er planlagt gudsteneste). 

Me tek i mot dåp på dei fleste gudstenester. Når det er gudsteneste i dei ulike kyrkjene ser du på kalenderen på vår heimeside.  

 

Dåpspåmelding

 

I Bykle kyrkje, Fjellgardane kyrkje, Hylestad kyrkje og Valle kyrkje kan dåp skje heile året (når det er planlagt gudsteneste). 

 

Bykle gamle kyrkje har eit særskilt regelverkt for bruk (vedtak Bykle sokneråd 2003, for å ta vare på rosemålinga i kyrkja. 

Det er ei fast gudsteneste i Bykle gamle kyrkje kvart år i september. 


Bykle gamle kyrkje kan brukast til vigslar, intimkonsertar og gudstenester frå mai til og med september.

Reglement/kostnader ifht kyrkjene er under revidering (leggjast ut på heimesida når klart).

Ta kontakt med kyrkjeverje eller prest ved ev. spørsmål.

Du kan lese meir om dåp her.

Her kan du registrere førespurnad om dåp, og du vil motta svar på denne i løpet av kort tid.