Trusopplæringsutval


 

Trusopplæringsutvalet i Bykle er:

Rønnaug Torvik

Ragnhild Hoslemo

Birgitte Haugen

Kyrkjeverge er skrivar

Tilbake