Diakoniutval


 

Diakoniutvalet i Bykle er:

Bernt Berntsen,

Signe Lillemo Mundal

Aud Skagestad

Elin Dypedal

Tilbake