Arbeidsutval (AU)


AU er sokneprest, soknerådsleiar, soknerådsnestleiar og kyrkjesjef, og oppgåva er å førebu soknerådssaker to veker før soknerådsmøte

 

Arbeidsutvalet i Bykle i 2019-2023 er:

Bernt Einar Berntsen, soknerådsleiar

Signe Lillemo Mundal, soknerådsnestleiar

Kristine Borgen. sokneprest

Tor Hallvard Mosdøl, kyrkjeverge

Tilbake