Trusopplæringsutval


 

Trusopplæringsutvalet for Valle og Hylestad i 2020 er:

Siri Melhus, tlf 473 43 631, epost: skagen58@hotmail.no

Lisbeth Hurti Homme

Tone Å Rysstad

Tilbake