Diakoniutval (DU)


 

Diakoniutvalet i Valle og Hylestad i 2020 er:

Astrid Nomeland, leiar, tlf 911 48 355, epost: astridnomeland@hotmail.com

Knut Olav Uppstad, soknerådet sin representant

Karin Bøe, skrivar

Jorun Høyland, medlem

Per Emanuelsen, diakon

Tilbake