Arbeidsutval (AU)


AU er sokneprest, soknerådsleiar, soknerådsnestleiar og kyrkjesjef, og oppgåva er å førebu soknerådssaker to veker før soknerådsmøte

 

AU i Valle og Hylestad 2019-2023 er:

Kristine Borgen, sokneprest
Lisbeth Dalquist Homme, soknerådsleiar

Siri Irene Melhus, nestleiar
Sissa Ringstad, kyrkjesjef

Tilbake