Bykle Sokneråd 2019 - 2023


Bykle Sokneråd er folkevalde for 2019 til 2023. Det er 7 medlemer og 2 varamedlemer som møter fast. Soknerådet er også fellesråd og då møter også representanten frå kommunen.

 

Bernt Einar Berntsen, leiar, tlf 913 03 279, epost: bernteinarb@gmail.com

Signe Lillemo Mundal, nestleiar, tlf 481 77 122, epost: signe.lillemo.mundal@bykle.kommune.no

Kristian Dypedal

Aud Hanna Skagestad

Marianne Breivegen

Anne Margrete Malme Bjåen

Kristine Borgen, sokneprest

Kjell Hagestad, vara

Kari Herdis Heim-Pedersen, vara

Lars Erik Domaas, kommunen sin representant

Thor Bernhard Sagland, kommunen sin vararepresentant

 

Bernt Berntsen er representant for soknerådet og kyrkjelyden i diakonisamarbeidet for Setesdal.

 

Tilbake