Valle Barnekor


Barnekor for 4-6-åringer i Valle og Hylestad!

 

Valle Barnekor er for born i alderen 4-6 år (pluss/minus). Her er det song, leikar, forteljing og litt godt å bite i.

Vi møtast torsdagar kl. 17.00-18.00 på Sæbyggjen (Kyrkjestoga).

Koret er eit samarbeid mellom Anna Slaby Driel fra Valle kulturskule og organist Henrik West.

Kontakt: Anna, mob. 467 89 532.

Tilbake