Lag og organisasjonar


I Bykle, Valle og Hylestad er det fleire kristelege lag og organisasjonar. Her er nokre av dei, med ein person du kan kontakte.

 

BYKLE

  • Hoslemo Kvinneforeining, Kristin D Hoslemo, tlf 488 96 535, epost: kristin.hoslemo@istorm.no, foreiningsverksemd i Hoslemo Krins.
  • Byklum Bedehus, Olav Mosdøl, tlf 907 60 721, epost: olav.mosdol@istorm.no, kristne møter og stemner.
  • Klippen Pinsemenighet, Sigrid Bjørgum, tlf 958 07 743, epost: sigrid.bjorgum@istorm.no, religiøse møte og innsamling av klede.

VALLE OG HYLESTAD

  • Valle Prestegardsforeining, Gunveig Kaarvann, tlf 990 42 158, epost: gunveigk@online.no
  • Fjellblomen, Normisjon, Åse Rike, tlf 976 62 539, foreiningsverksemd og basar
  • Regnbogen, Normisjon, Gunnbjørg Berg, tlf 974 07 886, foreiningsverksemd og basar
  • Hylestad bedehuslag, Torleiv Bjørgum, tlf 483 80 541, epost: bjorgum.torleiv@gmail.com, kristne møter, basar og innsamling av klede ved Astrid Nomeland, tlf 911 48 355.
  • Broderheimen bedehus, Ingunn Røysland, tlf 958 31 269, epost: inguro@online.no, kristne møter, basar og gutteklubb.
  • Valle Allidrett, Ingunn Røysland, tlf 958 31 269. epost: inguro@online.no, idrettssamling for ungdom ei gong i månaden.

 

Tilbake