Sundagskaffien


Av og til samlast vi i Kyrkjestoga om sundagane til foredrag, diskusjon, mm og nyter kaffi i hyggeleg lag.

 

Arrangementa blir kunngjort på førehand.

Tilbake