Valle og Hylestad sokneråd 2019-2023


Valle og Hylestad Sokneråd er folkevalde for 2019 til 2023. Soknerådet har 7 medlemer og 2 varamedlemer som møter fast. Soknerådet er også fellesråd og då møter også representant frå kommunen.

 

Lisbeth Dalquist Homme, leiar tlf. 952 72 153. E-post: dalqhomme@gmail.com

Siri Irene Melhus

Gudrun Sagneskar

Knut Olav Uppstad

Bente Bjørgum

Liv Bjørgum Ryningen

Kristine Borgen, sokneprest

Ellen Agathe Fjellaker Jansen, vara

Sissel Åkre, vara

Knut Hagen, kommunens representant i fellesrådet

Sissa Ringstad kyrkjesjef

 

Knut Olav Uppstad er representant for soknerådet og kyrkjelyden i diakonisamarbeidet for Setesdal.

 

MØTER VÅREN 2021

Arbeidsutval kl. 10.00 – 12.00 på kyrkjekontoret i Valle

8. januar

2. februar

2. mars

13. april

11. mai

8. juni

Soknerådsmøte frå kl. 15.30 – 18.00

26. januar

23. februar

23. mars

27. april

25. mai

22. juni

Tilbake