Kyrkjegardane


Informasjon om kyrkjegardane våre.

 

I Bykle sokn er det to kyrkjegardar:

  • Fjellgardane kyrkjegard som ligg på Hovden.
  • Bykle kyrkjegard som ligg ved Bykle gamle kyrkje.
  • Det er òg ein ny kyrkjegard ved Bykle kyrkje men han er enno ikkje teken i bruk.

I Valle og Hylestad sokn er det òg to kyrkjegardar:

  • Valle kyrkjegard som ligg ved Valle kyrkje.
  • Hylestad kyrkjegard som ligg om lag 500 m. sør for Hylestad kyrkje.

Nedenfor kan du søke etter gravlagte som ligg på kyrkjegardane.

Du vil også få opp komande seremoniar for dei som skal gravleggast.

Tilbake