Fjellgardane kyrkje


Fjellgardane kyrkje ligg i sentrum på Hovden. Kyrkja vart bygd i 1957 som Hovden kapell, men seinare blei ho fullverdig kyrkje og fekk navnet Fjellgardane kyrkje. Kyrkja er eit svartmåla trebygg som har vorte utvida fleire gonger sidan innviinga.

 

Fjellgardane kyrkje ligg i Bykle sokn.

Besøksadresse: Hovdebruvegen 2, 4755 Hovden. SJÅ KART

Du kan lese meir om kyrkja i desse brosjyrane:

Fjellgardane kyrkje - informasjon på norsk

Fjellgardane kyrkje - Information auf Deutsch

Tilbake