Valle kyrkje


Valle kyrkje ligg litt sør for Valle sentrum ved den gamle riksveien. Kyrkja vart bygd i 1844 som erstatning for ei eldre kyrkje fra 1600-talet som lå på same plassen. Valle kyrkje er ei kvitmåla trekyrkje som har korsform.

 

Valle kyrkje ligg i Valle og Hylestad sokn.

Besøksadresse: Nordibøvegen 94, 4747 Valle. SJÅ KART

Du kan lese meir om kyrkja i desse brosjyrene:

Valle kyrkje - informasjon på norsk

Valle Church - information in English

Valle Kirche - Information auf Deutsch

Jubileumsskrift:

Kyrkja på Vaddarhaugen 1844-1994

Tilbake