Hylestad kyrkje


Hylestad kyrkje ligg på Rysstad like ved Rv 9. Kyrkja vart bygd i 1839 som erstatning for ei eldre kyrkje som lå på motsatt side av elva. Hylestad kyrkje er ei kvitmåla trekyrkje med åttekantplan.

 

Hylestad kyrkje ligg i Valle og Hylestad sokn.

Besøksadresse: Setesdalsvegen 3262, 4748 Rysstad. SJÅ KART

Du kan lese meir om kyrkja i desse brosjyrene:

Hylestad kyrkje - informasjon på norsk

Hylestad church - information in English

Hylestad Kirche - Information auf Deutsch

Jubileumsskrift:

Hylestad kyrkje 150 år - 1839-1989

 

Tilbake