Pilegrimsvandring gjennom Setesdal


Ei pilegrimsvandring gjennom Setesdal frå Fjellgardane kyrkje på Hovden og nedover Setesdal til Vennesla er under planlegging. Første etappe blir frå Fjellgardane kyrkje til Austad kyrkje 25.-28.juni 2021. Det er påmelding til Sissa Ringstad innan 1.mai. Her er litt meir informasjon frå diakonen vår, Per Emanuelsen:

 

PILEGRIMSVANDRING GJENNOM SETESDAL FRA 2021

Ideen til en slik vandring kom fra prostidiakon Helga i Nedre Otredal. Det ble derfor innkalt til et inspirasjons- og informasjonsmøte torsdag 5 mars 2020 på Vonheim bedehus i Bygland. I alt 30 personer fra nesten alle sokn i prostiet møtte fram, og det var et sterkt unisont ønske om å få dette til.

Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter fra de 3 øverste sokn i prostiet:

Bernt Berntsen – Bykle, Sissel Åkre – Valle og Svein Kleivane – Bygland. 

 

Planleggingen av den første av i alt 4 pilegrimsturer gjennom Setesdal, fra Fjellgardane til Vennesla er i gang.  Det blir en vandring fra kirke til kirke. Enkelte etapper er litt for lange, så da benytter vi oss av innlagt båt eller bil/buss skyss. Første turen er tenkt slik:

Turen starter fredag 25 juni 2021 kl. 09. med pilegrimsmesse i Fjellgardane kirke.

Vi ankommer Bykle på ettermiddag/tidlig kveld. Her blir det middag i kirkekjelleren ved ankomst.  Frokost og nistepakkesmøring neste dag samme sted.

Andre dag, lørdag 26 juni starter med morgenbønn i Bykle kirke kl. 09.

Vi starter å gå rett etterpå, og ankommer Valle tidlig ettermiddag/kveld. Her blir det middag i kyrkjestoga i Sæbyggjen. Frokost og nistepakkesmøring neste dag samme sted.

Tredje dag, søndag 27 juni starter med morgenbønn i Valle kirke kl 09.

Vi starter å gå like etter morgenbønn, kommer oss opp til Berg, og går Hylesdalen til Brokke kraftstasjon. Vi går til soknehuset for middag. Etterpå blir det kveldsgudstjeneste i Hylestad kirke. Frokost og nistepakkesmøring neste dag på soknehuset.

Fjerde dag, mandag 28 juni starter med morgenbønn i Hylestad kirke kl 09

Deretter går vi ut Rysstadmo, og kommer oss etter hvert ned til Austad kirke på Tveit.

Her avsluttes turen, etter et godt måltid mat, og kan hende en pilegrimskonsert i Austad kirke.

 

Overnatting tenkes foreløpig i 3 alternativer:

I Bykle: Bykle kirke, Bykle hotell eller privat innkvartering

I Valle: Valle skule, Bergtun hotell, eller privat innkvartering

På Rysstad: Soknehuset, Sølvgarden hotell eller privat innkvartering

 

Sokneråd, bygdekvinnelag, sanitetsforeninger, kjentfolk og andre frivillige vil bli utfordret etter hvert som den mer detaljerte planleggingen faller på plass.

Målet er at programmet skal være klart til nyttår, sånn at påmelding kan skje fra 1. januar.

Har du en god ide, eller lyst til å hjelpe til med noe, så ta gjerne kontakt.

 

Per Emanuelsen mob. 977 19 173

Sekretær i arbeidsgruppa.

 

Påmelding innan 1.mai til Sissa Ringstad:

mob. 977 84 706 eller epost: post@valle.kyrkja.no

 

(Kartet er laga av Knut Olav Uppstad)

Tilbake