Pilegrimsvandring gjennom Setesdal 2021-23


Det vil for første gong bli arrangert pilegrimsvandring frå Fjellgardane kyrkje og innom kyrkjene ned gjennom Setesdal og ende opp i Vennesla. Vandringa vil gå over fleire etappar i løpet av 2021 til 2024. Andre etappe i år er planlagt frå 24. til 28. juni.

 

Det er diakonane Helga Victoria Aas Johnsen og Per Emanuelsen som står bak denne spennande pilegrimsvandringa, med hjelp av mange frivillige.

Her kan du sjå oppdatert artikkel om pilegrimsvandringa.

Per Emanuelsen har litt info om pilegrimsvandringa, pr 2020 her.

(Kart laga av Knut Olav Uppstad)

Tilbake