Kveldstankar ved bålpanna


Tysdag 9. og 23. mars. kl. 18.00

Kveldssamling ved bålpanna på nedsida av Bykle kyrkje.

 

Prostidiakon Per Immanuelsen inviterar til "Kveldstankar ved bålpanna" på nedsida av Bykle kyrkje tysdag 9. og tysdag 23. mars kl. 18.00.

Tak med eiga kopp. Du kan få kaffi, te eller saft.

Tilbake