Utdeling av 4 og 6 års bok og dokketeater


Kvar haust får 4 og 6 åringane utdelt kvar si Kyrkjeboka mi. Samstundes får vi besøk av Kyrkjerottene.

 

Kyrkjerottene er eit proffesjonelt dokketeater som fortel bibelsoger til barna. Etterpå får 4 og 6 åringene utdelt bøker. Familie og vener er hjarteleg velkomne sjølvsagt.

Tilbake