Videogudstenester 2020


Då koronapandemien inntraff og kyrkjene vart stengde spela vi inn to gudstenester på video

 

Vi leigde inn Kreativ Videoproduksjon ved Kjell Einar Kana til å hjelpe oss å spele inn to enkle gudstenester. Medverkande til båe gudstenestene var: sokneprest Kristine Borgen, organist Henrik West, klokkar Karin Bøe, forsongarar var Kjell Hagestad, Ole Magnus Egeland, Bente Bjørgum og Sissa Ringstad.

Den eine gudstenesta har preiketekst Luk 1,50-53, vart sendt 17.mai 2020 og du kan sjå den her.

Den andre gudstenesta har preiketekst Matt. 3,11-12, vart sendt 7.juni 2020 og du kan sjå den her.

Tilbake