Valle og Hylestad sokn

Kalender

Trykk på ei av hendingane for å få meir detaljar om hendinga.


Nyheter frå Valle og Hylestad sokn

Innkalling til soknerådsmøte 21. januar 2020

   Les meir...

Årsmelding for Valle og Hylestad sokn 2018

   Les meir...