Bykle og Valle menigheter > Kyrkjegardane

Informasjon

I Bykle sokn er det to kyrkjegardar: Fjellgardane og Bykle kyrkjegard.
I Valle og Hylestad sokn er det også to kyrkjegardar: Dei heter Valle og Hylestad.

Nedenfor kan du søke etter gravlagte som ligg på kyrkjegardane.

Du vil også få opp komande seremoniar for dei som skal gravleggast.

Søk på kyrkjegardane i Bykle sokn

Søk på kyrkjegardane i Valle og Hylestad sokn