Bykle sokn

Kalender

Trykk på ei av hendingane for å få meir detaljar om hendinga.


Nyheter frå Bykle sokn

Årsmelding 2018 for Bykle og Fjellgardane kyrkjelyd

   Les meir...

Bykle - Årsmelding 2012

Her finn du årsmelding for 2012 for Bykle sokn.     Les meir...

Soknerådet i Bykle

Her ser du medlemmene i soknerådet.   Les meir...

Bykle KFUK-KFUM speidarar

   Les meir...

Bykle og Fjellgardane barnekor

Barnekoret saman med Seven-jentene hausten 2013    Les meir...

Sundagsskule i Bykle?

   Les meir...

Fjellgardane sundagsskule

Annankvar sundag er det sundagsskule i Fjellgardane kyrkje.     Les meir...

Informasjon om festeavgift og anna på kyrkjegardane i Bykle sokn

 Festeavgift er regulert i gravferdslov (nasjonal lov) og lokale kyrkjegardsved...   Les meir...