Soknerådet i Bykle
Soknerådet i Bykle
Soknerådet i Bykle
Her ser du medlemmene i soknerådet.
Her er en tabell (fjern dette)

Bykle sokneråd består av følgende medlemmer:


Hvem 
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon:
 Navnet
Leiar
E-post: xxx@
Mobiltelefon: