Vigsel
Vigsel
Vigsel
Alle er velkomne til å gifte seg i våre fem kyrkjer. 

Me tek i mot vigslar på førespurnad. 

I Bykle kyrkje, Fjellgardane kyrkje, Hylestad kyrkje og Valle kyrkje kan vigslar haldast heile året. 

Bykle gamle kyrkje har eit særskilt regelverk for bruk (vedtak Bykle sokneråd 2003), for å ta vare på rosemålinga i kyrkja. 

 

Bykle gamle kyrkje kan brukast til: 

  • vigslar, intimkonsertar og gudstenester frå og med mai til og med september
  • vigslar for registrerte innbyggjarar i Bykle sokn heile året 
Reglement/kostnadar ifht kyrkjene er under revidering (leggjast ut på heimesida når klart). 

Ta kontakt med kyrkjeverje eller prest ved evt spørsmål.

Har du ynskje om en dato for vigsel, kan du sende førespurnaden i e-post-linken her.

Du kan lese meir om vigsel her.