Fjellgardane sundagsskule
Fjellgardane sundagsskule
Fjellgardane sundagsskule
Annankvar sundag er det sundagsskule i Fjellgardane kyrkje. 


På sundagsskulen er det song, bibelforteljing, aktivitet og noko å bite i.
På adventssamlinga før jol og sommaravslutninga, leggjast det opp til at heile familien kan bli med. Før påske er det ein skisundagsskule.

 

Kostnad er kr 50 per kalenderår.Kom gjerne og sjå korleis me har det!

Ein bør vere 3-4 år før ein kjem åleine på sundagsskulen.

 

Ragnhild Lamark og Else Gyro Rysstad er sundagsskuleleiarar. 

Besøk gjerne www.sondagsskole.no   

Der finst mykje spennande både for born og vaksne.