Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon

Her kan du finne ut meir om korleis konfirmasjonstida er. 

Kvart år er det konfirmasjon i våre to sokn. 

Starten av konfirmasjonstida er KRIK-leir for konfirmantar i Bø i Telemark. 

Konfirmantane har undervisning i bolkar gjennom året. 

Sjølve konfirmasjonane gjennomførast i slutten av mai og starten av juni i Hylestad, Valle, Bykle og Fjellgardane kyrkjer.  

Eksakte konfirmasjonsdatoar ser du på kalenderen på vår heimeside. 

 

Du kan lese meir om konfirmasjon her

 

Ta kontakt med soknepresten ved eventuelle spørsmål.